[English below]

Kính gửi: Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam,

Chúng tôi, Công ty Rouse Legal Vietnam, là đơn vị được chọn để phối hợp với Đại sứ quán Anh thực hiện Dự Án Phát Triển Trong Lĩnh Vực Tài Chính Và Sở Hữu Trí Tuệ (Tên tiếng Anh: Financial Services and Intellectual Property Programme, sau đây gọi tắt là “FSIP), nằm trong khuôn khổ Quỹ Thịnh Vượng dành cho lĩnh vực SHTT của Chính phủ Anh. Các hạng mục công việc thuộc dự án được thiết kế và thực hiện để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống SHTT tại Việt Nam.

Chúng tôi hiện đang thực hiện hạng mục công việc đầu tiên thuộc dự án– Hỗ trợ Việt Nam tuân thủ các cam kết quốc tế về sửa đổi luật SHTT. Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ thu thập ý kiến của các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài về Báo cáo Đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là báo cáo nằm trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được đăng tải chính thức trên trang web của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=781 Chúng tôi xin đính kèm báo cáo để Quý Hiệp hội tiện tham khảo.

PHIẾU KHẢO SÁT:
Thực trạng và định hướng chính sách, pháp luật về bảo hộ sáng chế và kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam
Thực trạng và định hướng chính sách, pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam
Thực trạng và định hướng chính sách, pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Hiệp hội về Báo cáo Đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nói trên. Bảng câu hỏi chi tiết liên quan đến báo cáo để Quý Hiệp hội tiện cho ý kiến sẽ được gửi đến Quý Hiệp hội vào đầu tuần sau.

Ý kiến đóng góp của Quý Hiệp hội xin gửi về Công ty Rouse Legal Vietnam theo địa chỉ email RouseVietnamUKPFERProject@rouse.com chậm nhất vào ngày14/10/2019 để chúng tôi tổng hợp và gửi đến Cục SHTT.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin Quý Hiệp hội liên hệ với chúng tôi qua thông tin như sau:

Tên: Trần Bảo Trung
Chức danh: Trợ Lý Luật Sư
Điện thoại: +84 9490 16792
Email: tbtran@rouse.com

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác của Quý Hiệp hội.  
Trân trọng,
Vũ Hồng Yến/ Trần Bảo Trung

Dear British Business Group Vietnam, 

We, Rouse Legal Vietnam, is cooperating withBritish Embassy in implementation ofthe Financial Services and Intellectual Property Programme (“FSIP”), under theProsperity Fund SE Asia Economic Reform Program of the UK Government.  The work packages under this program will take place to support the development of Vietnam’s IP system. 

Under the first work package –Supporting Vietnam’s treaty commitments to amend its IP laws, we are assisting IP Vietnam in collecting opinions on the Impact Assessment Report on the Program of Law on Amendments and Supplementations of Intellectual Property Law, under the proposal for drafting of the law from foreign organizations, associations and businesses.  This report has been officially released on the Ministry of Science and Technology’s website at https://www.most.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=781 We attached a copy of the report for your ease of reference.

To facilitate IP Vietnam to complete their proposal, we hope to receive your comments on the Impact Assessment Report on the Law on Amendments and Supplementations of Intellectual Property Law.  The questionnaire for your provision of opinions will be sent to you in early next week.

We would greatly appreciate if you could send us your opinions at our email address RouseVietnamUKPFERProject@rouse.com by14 October 2019.  We will collect and forward to IP Vietnam your opinions.

Should you have any questions, please don’t hesitate to contact us with the following details:

Name: Trung Tran
Title: Senior Paralegal
Mobile: +84 9490 16792
Email: tbtran@rouse.com

Thank you very much in advance for your help.

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


   

 

Diamond


           

 

Gold


 

In-kind Silver


      

 

 

Preferred Airline


 

 

Share this on:
'
X