SỰ QUAN TÂM TĂNG DẦN CỦA VƯƠNG QUỐC ANH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

by | Aug 14, 2018

Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam được tài trợ bởi Bộ Thương mại Anh Quốc nhằm tiếp tục hỗ trợ các công ty Anh Quốc trong việc thâm nhập và mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Năm tài chính 2017-2018 đã chứng kiến sự quan tâm tăng lên đáng kể đối với thị trường Việt Nam từ cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc. Bộ phận Xúc tiến Thương mại của chúng tôi đã nhận được tổng cộng 339 lời yêu cầu, trong số đó chúng tôi đã thực hiện 40 sự kiện kết nối doanh nghiệp để các công ty Anh Quốc gặp gỡ các đối tác địa phương tại Việt Nam. So với năm tài chính 2016-2017, số lượng yêu cầu và dịch vụ được thực hiện đã lần lượt tăng 183% và 235%. Cơ hội Xuất khẩu tới Việt Nam cũng đã tăng mạnh từ 71 lên 615, cao gấp 8 lần so với năm ngoái.

Trong năm nay, chúng tôi đã hỗ trợ phái đoàn Anh Quốc tại sự kiện Viet Water 2017 cũng như tổ chức thành công một vài sứ mệnh thương mại: The Training Gateway 2017, Phái đoàn Xứ Wales tới Việt Nam và Sự kiện Kết nối Hội đồng Ngành Công nghiệp Năng lượng (EIC Connect). Peter Rimmer, Giám đốc Điều hành BBGV, cũng đã tham dự hai sự kiện BiSEA Roadshow tại Anh Quốc, tổ chức bởi UKABC, để thúc đẩy và thảo luận các cơ hội thương mại đa dạng từ Việt Nam.

Chúng tôi đang mong chờ thêm một năm hợp tác thành công để Bộ Ngoại Thương Anh có thể mang tới những dịch vụ thương mại tốt nhất cho các công ty và cộng đồng doanh nghiệp Anh Quốc.

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


Share this on:
'
X