HỖ TRỢ KIỂM TRA THÔNG TIN ĐỐI TÁC ANH QUỐC

by | Jun 18, 2018

Bộ phận Xúc tiến thương mại của BBGV cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông tin miễn phí cho các công ty Việt Nam tìm kiếm các cơ hội hợp tác với công ty Anh Quốc, được công bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Anh: https://opportunities.export.great.gov.uk. Trang web này là trung tâm thông tin duy nhất của chính phủ Anh về các cơ hội nhập khẩu, thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục do Bộ Thương mại Quốc Tế Anh, Visit Britain và Hội đồng Anh cung cấp. Chúng tôi thực hiện đăng tải liên tục các nhu cầu nhập khẩu từ Anh Quốc cho các công ty tại Việt Nam. 

Ngoài ra, BBGV làm việc cùng các đồng sự tại Phòng thương mại Quốc tế Anh (DIT) và hỗ trợ miễn phí các công ty Việt Nam kiểm định thông tin đối tác Anh Quốc trước và sau khi hoàn thành các giao dịch kinh doanh nhập khẩu vào Việt Nam nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp hai nước. Dịch vụ này đặc biệt có ích đối với các doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiến hợp tác trực tiếp với các doanh nghiệp tại Anh. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại enquiries@bbgv.org để được hỗ trợ.

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


Share this on:
'
X