GÓC NHÌN DOANH NGHIỆP: ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ LÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CHÂU Á

by | Dec 11, 2019

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ LÊN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CHÂU Á

Ảnh hưởng của công nghệ và toàn cầu hóa đang trở thành một vấn đề chính sách quan trọng khi hàng triệu công việc sẽ biến mất trong những năm tới. Sẽ rất khó khăn nhưng không phải không thể để đưa những lao động này tiếp cận với những ngành nghề chưa được biết đến.

Theo như ước tính của Mckinsey, có 400 triệu việc làm sẽ biến mất do ảnh hưởng của công nghệ trong khi 500 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra.

Đối với các quốc gia đang phát triển, toàn cầu hóa sẽ cải thiện chất lượng sống thông qua việc phương tiện giao thông và đường xá trở nên tốt hơn, việc chăm sóc sức khỏe và giáo dục cũng được cải thiện nhờ vào mở rộng hợp tác toàn cầu. Điều này đặc biệt đúng đối với Việt Nam khi có sự tăng trưởng vượt bậc trong nguồn vốn FDI đầu tư vào sản xuất và tận dụng nguồn nhân công giá rẻ. Hiện nay các công ty FDI chiếm gần 70% tổng sản lượng xuất khẩu.

Một trong những khó khăn kéo dài của Việt Nam là sự tăng trưởng chậm trong năng suất lao động. Những công nghệ mới sẽ thúc đẩy nâng cao năng suất, tạo nền tảng cho mức lương cao hơn và sự tăng trưởng kinh tế. Khi công nghệ thay thế những việc làm cũ, chúng cũng đem lại hiệu lực đối kháng để tạo ra nhiều việc làm mới hơn. Chính phủ các nước đang phát triển tại châu Á nên đón nhận thách thức này bằng cách đảm bảo lực lượng lao động sẽ được bảo vệ trước những ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ và được chuẩn bị để khai thác những cơ hội mới. Điều này đòi hỏi sự kết hợp hành động dựa trên phát triển kĩ năng, luật lao động, an ninh xã hội, và phân phối lại mức lương.

Những công việc mới sẽ xuất hiện, nhưng chúng có thể đòi hỏi những kĩ năng mà người lao động không có. Hơn nữa, khi doanh nghiệp và các ngành công nghiệp thay đổi cách thức sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ, sự gián đoạn trong những chuỗi cung ứng hiện tại có thể gây ra tình trạng thất nghiệp.[1]

Có thể kết luận rằng như trong cuộc Cách mạng công nghiệp 1.0 (sản xuất hàng loạt và động cơ hơi nước), Cách mạng công nghiệp 2.0 (sử dụng năng lượng điện trong sản xuất hoàng loạt), Cách mạng công nghiệp 3.0 (máy tính và mạng internet), Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ không dẫn đến việc mất việc làm toàn bộ nhưng nó đòi hỏi Chính phủ tại các nước đang phát triển tại châu Á đáp ứng thách thức này bằng cách đảm bảo nguồn nhân lực được bảo vệ khỏi những tác động tiêu cực từ công nghệ và được chuẩn bị để đón nhận những cơ hội mới mà công nghệ đem lại.

Kenneth M Atkinson

[1] Asian Development Bank Outlook 2018:How technology affects jobs.

 

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


Share this on:
'
X