Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc (BBGV) và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA)

by | Oct 23, 2017

BBGV đã có dịp gặp gỡ ông Nguyễn Phước Hưng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HUBA), cùng với đại diện của Quỹ Doanh nhân Cộng đồng và Báo Doanh nhân Sài Gòn vào tháng 7 năm 2017, để thảo luận về Biên bản ghi nhớ giữa BBGV và HUBA. Phiên thảo luận bắt đầu với việc giới thiệu về cơ cấu tổ chức và trách nhiệm chính của mỗi đối tác tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Hai bên cũng đã xem xét lại các hoạt động trong quá khứ với những thành tựu về kinh tế giữa Anh Quốc và Việt Nam và công khai chia sẻ  kế hoạch tương lai trong quan hệ quốc tế và các phái đoàn thương mại giữa hai nước dưới sự ảnh hưởng của Brexit và Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam. Hai bên cũng xem xét cẩn thận và thảo luận về các chi tiết của Biên bản ghi nhớ. Theo đó, hai bên nhất trí hỗ trợ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế giữa các cá nhân và công ty, cùng với việc thúc đẩy mở rộng kinh doanh và đầu tư giữa Anh Quốc và Việt Nam. Các hoạt động chính bao gồm giao lưu doanh nghiệp, kết nối thương mại và triển vọng đầu tư, điều phối các hoạt động mở rộng thị trường cho các công ty của hai nước, cũng như trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa hai bên hiệp hội về phát triển quan hệ hợp tác. 

Biên bản ghi nhớ sẽ có hiệu lực trong thời gian 3 năm. Kế hoạch hành động chi tiết sẽ được các đại diện của  hai bên xây dựng và xem xét thường xuyên. Các thành viên của BBGV và đại diện của HUBA được hưởng lợi ích trực tiếp khi  hợp đồng này được ký từ tháng 8 năm 2017.

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


Share this on:
 
'
X