KINH TẾ VIỆT NAM 2019 ƯỚC TĂNG 6,8%, NHƯNG CẦN CẢI CÁCH ĐỂ KHƠI THÔNG TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN

KINH TẾ VIỆT NAM 2019 ƯỚC TĂNG 6,8%, NHƯNG CẦN CẢI CÁCH ĐỂ KHƠI THÔNG TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN Kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và thương mại thặng dư liên...
'
X