DỊCH VỤ

Cơ Hội Giao Thương

Hội Thảo Trực Tuyến

Dịch Vụ Tư Vấn

Sự Kiện Kinh Doanh

Nghiên Cứu Thị Trường

Kết Nối Doanh Nghiệp

BUV ĐÃ CHÍNH THỨC RA MẮT ‘QUỸ HỌC BỔNG NĂM KHÁNH THÀNH CƠ SỞ ECOPARK CỦA ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM’ TRỊ GIÁ 34 TỶ ĐỒNG VIỆT NAM

BỘ PHẬN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Về chúng tôi

Trong năm 2014, BGGV được mời thành lập và quản lý Trung tâm Kinh tế mới tại Việt Nam. Trung tâm kinh tế tiếp tục liên kết với các Phòng thương mại khác của Anh ở Đông Nam Á thông qua các cuộc họp thường kỳ của BiSEA và cũng tham gia vào hai chương trình đường bộ của họ tới Vương quốc Anh mỗi năm. Trong quá trình làm việc chủ yếu với các công ty mới của Anh có nhu cầu làm việc hoặc xuất khẩu sang Việt Nam, Trung tâm kinh tế tiếp tục đạt được nhiều tiến triển trong mục tiêu trở nên độc lập về tài chính.

Tầm nhìn của Chính phủ Anh Quốc:

2020 Xây dựng một mạng lưới hợp tác kinh doanh toàn cầu bền vững nhằm cung cấp các dịch vụ B2B cho các doanh nghiệp Anh Quốc.

Việt Nam và Hiệp hội DOanh nghiệp Anh Quốc:

Hệ thống Phòng thương mại ANh QUốc đang hoạt động tại 41 thị trường chính, trong đó có Việt Nam dưới tên Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam.

Hiệp hội DOanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam chính thức thành lạp 1998, và là phòng thương mại nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đnag làm việc cùng 500 thành viên tại Việt Nam thuộc 14 ngành nghề khác nhau.

Sứ mệnh của chính tôi:

Trở thành Phòng thương mại tiên phong trong việc thúc đẩy và quảng bá Việt Nam, đồng hành với chính phủ để cung cấp những dịch vụ hỗ trợ thương mại cho các công ty Anh QUốc, giúp đỡ các thành viên đạt được mục tiêu kinh doanh thông qua mạng lưới liên kết doanh nghiệp – xã hội.

Mục tiêu của chúng tôi:

Mục tiêu của chúng tôi là cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp của Anh QUốc thực hiện thành công các hoạt động thương mại tại Việt Nam

Những cộng sự của chúng tôi

Sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh (DIT) tại Việt Nam tiếp tục đem lại lợi ích cho Trung tâm kinh doanh và chúng tôi mong muốn được cung cấp dịch vụ cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong năm 2017/18, điều này sẽ cho phép Bộ Thương mại Quốc tế Vương Quốc Anh tập trung vào những việc có giá trị cao .

Bộ Thương Mại Quốc Tế Anh Quốc  Các Phòng Thương Mại     Hội Đồng Doanh Nghiệp Anh Quốc tại Đông Nam Á

                                                           Anh Quốc Trong Khu Vực 

 

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


 
'
X