Cơ Hội Giao Thương

Khám phá các cơ hội xuất khẩu tới Việt Nam thông qua cổng thông tin của DIT

 

Sự Kiện Kinh Doanh

Tổ chức các thương vụ, phát hành sản phẩm, hội thảo

 

Nghiên Cứu Thị Trường

Báo cáo ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu bối cảnh nội địa

 

Kết Nối Doanh Nghiệp

Các cuộc gặp một-một với các đối tác, nhà cung cấp tiềm năng

 

Dịch Vụ Tư Vấn

Hỗ trợ cơ bản nhất và tư vấn (lên đến 3 giờ) cho các công ty Anh quốc về thị trường hoặc các yêu cầu trực tiếp

 

Hội Thảo Trực Tuyến

Đối thoại trực tuyến với các chuyên gia trong ngành để đón đầu các xu hướng trong kinh doanh

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


   

 

Diamond


           

 

Gold


 

In-kind Silver


      

 

 

Preferred Airline


 

 

 
'
X