DỊCH VỤ

Cơ Hội Giao Thương

Hội Thảo Trực Tuyến

Dịch Vụ Tư Vấn

Sự Kiện Kinh Doanh

Nghiên Cứu Thị Trường

Kết Nối Doanh Nghiệp

CHI TIẾT

BỘ PHẬN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Về chúng tôi

Trong năm 2014, BGGV được mời thành lập và quản lý Trung tâm Kinh tế mới tại Việt Nam. Trung tâm kinh tế tiếp tục liên kết với các Phòng thương mại khác của Anh ở Đông Nam Á thông qua các cuộc họp thường kỳ của BiSEA và cũng tham gia vào hai chương trình đường bộ của họ tới Vương quốc Anh mỗi năm. Trong quá trình làm việc chủ yếu với các công ty mới của Anh có nhu cầu làm việc hoặc xuất khẩu sang Việt Nam, Trung tâm kinh tế tiếp tục đạt được nhiều tiến triển trong mục tiêu trở nên độc lập về tài chính.

Tầm nhìn:

Theo tầm nhìn của Chính phủ Anh, đến năm 2017 sẽ có một mạng lưới toàn cầu bền vững giữa các đối tác do các doanh nghiệp cung cấp

dịch vụ B2B cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Anh.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh thành công trong việc kinh doanh tại Việt Nam.

Những cộng sự của chúng tôi

Sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh (DIT) tại Việt Nam tiếp tục đem lại lợi ích cho Trung tâm kinh doanh và chúng tôi mong muốn được cung cấp dịch vụ cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh trong năm 2017/18, điều này sẽ cho phép Bộ Thương mại Quốc tế Vương Quốc Anh tập trung vào những việc có giá trị cao .

Bộ Thương Mại Quốc Tế Anh Quốc  Các Phòng Thương Mại     Hội Đồng Doanh Nghiệp Anh Quốc tại Đông Nam Á

                                                           Anh Quốc Trong Khu Vực 

 

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


X